Vår uthyrningspolicy


Bostadskö

Anmäl dig på vår hemsida för att göra en ansökan om intresse för bostad. Uppgifter som namn, adress, personnummer samt datum kommer att registreras. För varje dag som du står i vår kö kommer du att få tillgodoräkna dig en poäng.

Tänk på att för att få byta lägenhet internt inom bolaget måste du ha bott hos oss i minst två år. Din poängräkning startar från den dag du flyttade in i din bostad.

Datumet du ställde dig i vår bostadskö ligger till grund för turordningen när de intresseanmälningar som kommit in för ett ledigt objekt skall erbjudas.

Kötiden är personlig och kan inte överlåtas till någon annan. Från den dagen du fyller 16 år kan du registrera dig som sökande i bostadskön, men du kan inte anmäla något intresse på något ledigt objekt förrän du fyllt 18 år. Lägenheten får ej hyras ut i andra hand utan hyresvärdens tillstånd, detsamma gäller för rum, se separat information.

Först när du kommer på tur för en lägenhet hos oss, enligt dina önskemål, görs en bedömning om du kan godkännas som hyresgäst hos oss.

Detta krävs för att vi ska erbjuda dig en lägenhet i vårt bostadsbestånd:

  • Du ska ha fyllt 18 år.

  • Inkomst som är tillräcklig för att klara hyran enligt uppvisande av boendekalkyl som skall godkännas av Strömstadsbyggen. Inkomsten skall kunna styrkas.

  • Har du tidigare misskött dina hyresinbetalningar, har gammal skuld hos oss eller har haft återkommande störningar godkänns du inte som ny kund hos oss. Du skall ha referenser från tidigare hyresvärd.

  • Vi tar kreditupplysning på alla våra kunder.

  • Du ska inte ha några betalningsanmärkningar, särskild prövning kan ske.

  • Du skall kunna uppvisa hemförsäkring innan tillträdet till lägenheten.

  • Du intygar att du kommer att vara mantalsskriven på adressen.

Antal personer i lägenheten bör vara enligt praxis i förhållande till lägenhetens storlek. Dessa riktlinjer finns för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för de som bor trångt och dels för kringboende som påverkas. Det är vid kontraktets ingång som detta prövas. Bedömningen av hur många som får bo i lägenheten är ingen fast regel. Undantag finns för familjer med många barn och där lägenheten är större än normalt. Undantag bedöms således från fall till fall.
Boende per lägenhet:
1 rum och kök, ca 40 kvm: 3 personer
2 rum och kök, ca 50 kvm: 4 personer
3 rum och kök, ca 70 kvm: 5 personer
4 rum och kök, ca 90 kvm: 6 personer
5 rum och kök, ca 110 kvm: 8 personer

Har Du inte varit aktiv och visat ditt intresse för ny bostad under 4 år plockas Din registrering bort ur vårt system.

Information om behandling av personuppgifter när bostad söks.

De personuppgifter som du lämnar i din ansökan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning om du kan godkännas som hyresgäst. Uppgifterna kan komma att användas vid förfrågan hos kreditupplysningsinstitut och myndigheter samt eventuellt hos f.d. hyresvärdar.

Uppgifterna kommer att behandlas inom AB Strömstadsbyggen. Personuppgifterna kommer bara att lagras under den tid då din ansökan är aktuell.cityline stromstadbyggen